Επιγραφές καταστημάτων, κατασκευές και ταμπέλες, plexiglass, stands, βιτρίνες, περίπτερα εκθέσεων,
Κινητή διαφήμιση σε αυτοκίνητα, αυτοκόλλητα γράμματα, ανάγλυφα θέματα, κοπή γραμμάτων με laser

Επιγραφές Αφοί Γκιόξη Ο.Ε.
Πέτρου Ράλλη 345, 184 50 Νίκαια
Τηλ: 210 - 42.51.114, Fax: 210 - 4251707

e-mail:gioxis@tampeles.gr

Είσοδος στην Ιστοσελίδα